SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Riktlinjer för Värmdö Hockey med anledning av covid-19

2021-01-23, uppdaterade 2021-03-17

 

Håll avstånd!

Tvätta händerna!

Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom!

Stanna hemma om någon i din familj eller din omedelbara närhet är smittad av covid-19

 

 

FÖRE, UNDER och EFTER TRÄNING

 

1. Håll avstånd till varandra

 • Minst en meters avstånd i avbytarbåset

 • Undvik övningar med närkampsspel

 • Håll avstånd vid samlingar, träningsgenomgångar och ombyte

 • Det lag som har tränat måste ha lämnat hallen (båset på uterinken) innan efterföljande lag får gå in i hallen (båset på uterinken). Det gäller även när annan förening har träning.

2. Dela inte utrustning med varandra

 • Ha egen vattenflaska som man fyller på själv (drick inte ur kranarna i ishallen)

 • Inga handdukar i båset

 • Låna inte utrustning av varandra (ha fasta träningströjor, eller tvätta tröjorna mellan varje användning)

3. Fysträning

 • Ska ske utomhus 

 • Ska vara individuell med avstånd till varandra

 • Desinficera eventuell utrustning mellan varje användare

4. Ombyte

 • Kom ombytta! Undantag gäller för målvakter (särskild instruktion från lagen)

 • Ta på och av skridskor och annan utrustning utanför båset för att undvika trängsel.

5. Res till och från träningen individuellt

 • Undvik att resa med kollektivtrafik 

6. Träningsgrupper

 • Inga blandade träningsgrupper, undantag för målvaktsträningar enligt särskild instruktion.

 • Spelare tränar i det lag de tillhör (undantag kan göras vid särskilda skäl)

 • Inget deltagande i camper, läger eller annan spelarutbildning där spelare från andra klubbar deltar.

 • All gemensam träning bedrivs i hemmaförening/anläggning

 • Provträning till hockeygymnasium får ske om skolan är huvudman och verksamheten är “coronaanpassad”.

7. Övriga besökare

 • För att undvika trängsel i och kring anläggningarna bör föräldrar i möjligaste mån enbart hämta och lämna sitt barn på Ekvallen.

 • Endast spelare och ledare i ishallen.

 • Endast spelare och ledare på och kring uterinken. (För Hockeyskolan gäller särskilda regler).

8. Desinficera efter aktivitet

 • Ytor i omklädningsrum öppna för målvakter ska desinficeras (lagen har ansvaret)

 • Ytor som handtag, vattenkran m.m. i ishallen ska desinficeras

 • Ytor som handtag m.m. i bodarna ska desinficeras

För spelare födda 2001 och äldre gäller dessutom:

9. Aktiviteter i mindre grupper:

 • Träning, både på is och fys, bedrivs i grupper om max 10 utespelare och 2 målvakter åt gången.

 • Träningen bedrivs utomhus

 

MATCHER

 

 • Inga matcher spelas mot andra lag och föreningar tills vidare i väntan på vidare beslut från Svenska ishockeyförbundet

BODAR

 • Personlig utrustning förvaras tillsvidare hemma. Endast lagets gemensamma utrustning förvaras bodarna. (Undantag gäller personliga målvaktsutrustningar)

 • Inget ombyte får ske i bodarna

 • Personliga tillhörigheter förvaras inte i boden, utan tas med till isträning eller fysträning

PUBLIK

 • Träningarna är publikfria (undantag gäller för hockeyskolan, se särskild instruktion)

CAFETERIA

 • Cafeterian hålls stängd tills vidare

MÖTEN

 • I möjligaste mån hålls möten/utbildningar digitalt

 • Ekvallens lokaler är stängda

 

ANSVAR

 • Föräldrar/ledare har ett ansvar att följa riktlinjerna 

 • Föräldrar/ledare har ett ansvar att se till att barnen är informerade om riktlinjerna och ansvarar för att barnen följer dessa.

 • Spelare har ett eget ansvar att följa riktlinjerna men ansvaret är anpassat till spelarens ålder.

Om någon i laget insjuknar i Covid-19

 • Se handlingsplan vid insjuknande i covid-19

 • Lagledare/tränare meddelar styrelsen om någon testats positiv för covid-19.

 

Svenska ishockeyförbundets tolkningar av regeringens och FHM:s rekommendationer från 21 januari hittar ni här:

http://https://www.swehockey.se/globalassets/svenska-ishockeyforbundet/design2020/covid-19/sifs-tolkning-av-regeringens-och-fhms-rekommendationer-fran-21-januari.pdf

Med anledning av ändring i FHMs allmänna råd

Senast uppdaterad 2020-12-13


Med anledning av den ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020-12) som meddelades den 8 december gäller följande för vår verksamhet.


Svenska Ishockeyförbundets fullständiga skrivelse och tolkningar av FHMs allmänna råd hittar ni här: https://www.stockholmhockey.se/globalassets/stockholms-ishockeyforbund/bilder-20202021/covid19/sifs-tolkning-av-fhms-allmanna-rad-201211.pdf


Gäller till 31 december:


MATCHSPEL, CUPER OCH ANDRA TÄVLINGAR


Inget matchspel mot andra lag och föreningar (detta för att undvika att bidra till ev. smittspridning då ishockeyn varit utpekad av FHM som en idrott som sprider smitta mer än andra). (Undantag gäller för SHL, SDHL, HA och Hockeyettan).

 

Gäller till 30 juni eller tills dess att nya direktiv meddelas:


TRÄNING


För spelare födda 2004 och äldre, d v s. J18, J20, A-lag, Damer, Vets m.fl. får från och med den 14 december återgå till träning, men ska iaktta följande.


1. Håll avstånd till varandra:

 • Minst en meters avstånd i avbytarbås
 • Undvik övningar med närkampsspel 

2. Dela inte utrustning med varandra:

 • Ha egen vattenflaska som man fyller på själv (drick inte ur kranarna i ishallen)
 • Inga handdukar i båset
 • Låna inte utrustning av varandra (fasta träningströjor)

3. När det är möjligt, genomför aktiviteten utomhus:

 • Träning på is bedrivs i första hand på utomhusrinken,
 • när det inte är möjligt kan vi träna på is i ishall
 • All fysträning ska ske utomhus (tänk på att desinficera eventuell utrustning
  som används mellan varje användare)
 • Ingen träning på gym

4. Undvik gemensamma omklädningsrum:

 • Inget ombyte sker i omklädningsrum
 • Duschning sker hemma
 • Kom ombytta om möjligt

5. Res till och från träning individuellt:

 • Undvik att resa med kollektivtrafik om möjligt

6. Utför aktiviteten i mindre grupper:

 • Träning bedrivs i grupper om max 10 + 2 mv åt gången.
 • Träningsgrupper bör om möjligt inte blandas.
 • Inget deltagande i aktiviteter som camper, läger eller annan spelarutbildning där spelare från andra klubbar deltar.
 • All gemensam träning bedrivs i hemmaförening/anläggning

För Team 05 till Team 13, FA och FC, samt hockeyskolan gäller följande:

 • Träning ska anpassas till mer individuell träning för att undvika närkamper i möjligaste mån.

 • Byt om hemma i möjligaste mån, duscha hemma.

 • Undvik trängsel i och utanför omklädningsrummen, använd fler omklädningsrum om möjligt.

 • Minimera tiden i omklädningsrummen och håll genomgångar på is eller utomhus om möjligt. Tänk också på att sprida ut spelarna vid genomgångar.

 • Ha egen vattenflaska  (drick inte ur kranen i ishallen)

 • Endast spelare och ledare i hallen, föräldrar väntar utanför

 • Avstå från att delta i aktiviteter som camper, läger och annan spelarutbildning där spelare från olika klubbar deltar.

 • All gemensam träning bedrivs i hemmaförening/anläggning


Du som förälder/ledare har ett ansvar:

 • att riktlinjerna följs

 • se till att barn/spelare är informerade om riktlinjerna och följer dessa 


STANNA HEMMA VID MINSTA SJUKDOMSSYMPTOM!Utdrag ur Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd (HSLF-FS 2020:12)


§1 Personligt ansvar


Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19, du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra, du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.


Allmänna råd till 1 §

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

1. hålla avstånd till varandra,

2. inte dela utrustning med varandra,

3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,

4. undvika gemensamma omklädningsrum,

5. resa till och från aktiviteten individuellt, och

6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

§2 Verksamhetens ansvar

 

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra smittspridning av Covid-19. Särskild hänsyn tas till personer i riskgrupper. 

 

Allmänna råd till 2 §

Föreningar för idrott, kultur och fritid

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,

2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och avstå från att arrangera eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.Handlingsplan vid insjuknande i Covid-19
Handlingsplan vid insjuknande i Covid-19 för spelare och ledare i Värmdö Hockey
2020-11-04

Om man uppvisar symptom håller man sig hemma och träffar inte externa personer eller andra i laget. Vid symptom får man inte besöka ishallen (se tidigare riktlinjer). 

Vi uppmanar alla med minsta symptom att testa sig för Covid-19. Information om testning, se 1177.se
Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19 ska du vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn innan du deltar i verksamhet. 

Spelare eller ledare med sjukdomssymptom meddelar lagledare/tränare oavsett om man testat positivt eller ej. Om du har fått ett positivt provsvar meddela läget så att vi vet hur många spelare och ledare som har Covid-19, samt för att vi ska ha möjlighet att vidta åtgärder för att hindra smittspridning. Övriga spelare och ledare förutsätter vi är friska. Se vidare 1177.se gällande smittspårning. 

Vänligen hör av er till Värmdö Hockeys styrelse vid frågor. 

 
Huvudsponsorer
Sponsorer