Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Med anledning av ändring i FHMs allmänna råd

Senast uppdaterad 2020-12-13


Med anledning av den ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020-12) som meddelades den 8 december gäller följande för vår verksamhet.


Svenska Ishockeyförbundets fullständiga skrivelse och tolkningar av FHMs allmänna råd hittar ni här: https://www.stockholmhockey.se/globalassets/stockholms-ishockeyforbund/bilder-20202021/covid19/sifs-tolkning-av-fhms-allmanna-rad-201211.pdf


Gäller till 31 december:


MATCHSPEL, CUPER OCH ANDRA TÄVLINGAR


Inget matchspel mot andra lag och föreningar (detta för att undvika att bidra till ev. smittspridning då ishockeyn varit utpekad av FHM som en idrott som sprider smitta mer än andra). (Undantag gäller för SHL, SDHL, HA och Hockeyettan).

 

Gäller till 30 juni eller tills dess att nya direktiv meddelas:


TRÄNING


För spelare födda 2004 och äldre, d v s. J18, J20, A-lag, Damer, Vets m.fl. får från och med den 14 december återgå till träning, men ska iaktta följande.


1. Håll avstånd till varandra:

 • Minst en meters avstånd i avbytarbås
 • Undvik övningar med närkampsspel 

2. Dela inte utrustning med varandra:

 • Ha egen vattenflaska som man fyller på själv (drick inte ur kranarna i ishallen)
 • Inga handdukar i båset
 • Låna inte utrustning av varandra (fasta träningströjor)

3. När det är möjligt, genomför aktiviteten utomhus:

 • Träning på is bedrivs i första hand på utomhusrinken,
 • när det inte är möjligt kan vi träna på is i ishall
 • All fysträning ska ske utomhus (tänk på att desinficera eventuell utrustning
  som används mellan varje användare)
 • Ingen träning på gym

4. Undvik gemensamma omklädningsrum:

 • Inget ombyte sker i omklädningsrum
 • Duschning sker hemma
 • Kom ombytta om möjligt

5. Res till och från träning individuellt:

 • Undvik att resa med kollektivtrafik om möjligt

6. Utför aktiviteten i mindre grupper:

 • Träning bedrivs i grupper om max 10 + 2 mv åt gången.
 • Träningsgrupper bör om möjligt inte blandas.
 • Inget deltagande i aktiviteter som camper, läger eller annan spelarutbildning där spelare från andra klubbar deltar.
 • All gemensam träning bedrivs i hemmaförening/anläggning

För Team 05 till Team 13, FA och FC, samt hockeyskolan gäller följande:

 • Träning ska anpassas till mer individuell träning för att undvika närkamper i möjligaste mån.

 • Byt om hemma i möjligaste mån, duscha hemma.

 • Undvik trängsel i och utanför omklädningsrummen, använd fler omklädningsrum om möjligt.

 • Minimera tiden i omklädningsrummen och håll genomgångar på is eller utomhus om möjligt. Tänk också på att sprida ut spelarna vid genomgångar.

 • Ha egen vattenflaska  (drick inte ur kranen i ishallen)

 • Endast spelare och ledare i hallen, föräldrar väntar utanför

 • Avstå från att delta i aktiviteter som camper, läger och annan spelarutbildning där spelare från olika klubbar deltar.

 • All gemensam träning bedrivs i hemmaförening/anläggning


Du som förälder/ledare har ett ansvar:

 • att riktlinjerna följs

 • se till att barn/spelare är informerade om riktlinjerna och följer dessa 


STANNA HEMMA VID MINSTA SJUKDOMSSYMPTOM!Utdrag ur Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd (HSLF-FS 2020:12)


§1 Personligt ansvar


Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19, du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra, du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.


Allmänna råd till 1 §

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

1. hålla avstånd till varandra,

2. inte dela utrustning med varandra,

3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,

4. undvika gemensamma omklädningsrum,

5. resa till och från aktiviteten individuellt, och

6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

§2 Verksamhetens ansvar

 

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra smittspridning av Covid-19. Särskild hänsyn tas till personer i riskgrupper. 

 

Allmänna råd till 2 §

Föreningar för idrott, kultur och fritid

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,

2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och avstå från att arrangera eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.Skärpta restriktioner Covid-19

Uppdaterat 2020-11-19

Med anledning av skärpta allmänna råd från Folkhälsomyndigheten i bl.a. Stockholms län har Stockholms ishockeyförbund bestämt följande:

 

Gäller till 31 december

 

Matchspel:

Allt matchspel skjuts upp/flyttas fram.

Alla cuper, hockeyskoj, PZ, AZ m.m. ställs in med omedelbar verkan.


Inga tillstånd för cuper kommer att beviljas före den 31 januari. Däremot kan tillstånd för träningsmatcher mellan två lag komma att beviljas efter 31 december. Detta innebär att de enda matcher som spelas för närvarande är Hockey Ettan, Hockeyallsvenskan, SDHL och SHL.

 


Gäller till 13 december


Träning:

All träning för spelare födda 2004 och äldre, d v s. J18, J20, A-lag, Damer, Vets, ledarträningar m.fl, ställs in med omedelbar verkan.


Team 05 till Team 13, FA och FC, samt hockeyskolan kan fortsätta träna men ska iaktta följande:


 • Träningar som bedrivs ska anpassas till mer individuell träning för att undvika närkamper i möjligaste mån.
 • Byt om hemma i möjligaste mån.
 • Undvik trängsel i och utanför omklädningsrummen, använd fler omklädningsrum om möjligt.
 • Minimera tiden i omklädningsrummen och håll genomgångar på is eller utomhus om möjligt. Tänk också på att sprida ut spelarna vid genomgångar.
 • Duscha hemma om möjligt
 • Gå igenom vad som gäller med spelarna och att de MÅSTE stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.


För mer information gå in på Stockholms ishockeyförbunds hemsida https://www.stockholmhockey.se/


  Handlingsplan vid insjuknande i Covid-19
  Handlingsplan vid insjuknande i Covid-19 för spelare och ledare i Värmdö Hockey
  2020-11-04

  Om man uppvisar symptom håller man sig hemma och träffar inte externa personer eller andra i laget. Vid symptom får man inte besöka ishallen (se tidigare riktlinjer). 

  Vi uppmanar alla med minsta symptom att testa sig för Covid-19. Information om testning, se 1177.se
  Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19 ska du vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn innan du deltar i verksamhet. 

  Spelare eller ledare med sjukdomssymptom meddelar lagledare/tränare oavsett om man testat positivt eller ej. Om du har fått ett positivt provsvar meddela läget så att vi vet hur många spelare och ledare som har Covid-19, samt för att vi ska ha möjlighet att vidta åtgärder för att hindra smittspridning. Övriga spelare och ledare förutsätter vi är friska. Se vidare 1177.se gällande smittspårning. 

  Vänligen hör av er till Värmdö Hockeys styrelse vid frågor. 

  Svensk Ishockeys verksamhetsprotokoll med anledning av Covid-19

  I länken nedan hittar ni Svenska Ishockeyförbundets Verksamhetsprotokoll, ett dokument med riktlinjer gällande situationen med Covid-19 från augusti 2020.

  Det är skrivet utifrån junior-seniorverksamhet och gäller alla serier.

   

  Det är varje förenings ansvar att ta del av detta dokument, och att använda tillämpliga delar i dokumentet utifrån sin verksamhet.


  Verksamhetsprotokoll - Svenska Ishockeyförbundet 2020.pdf


  Riktlinjer Covid-19
  Riktlinjer Covid-19


  Riktlinjer gällande Covid-19 för Värmdö hockey

   

  Med anledning av rådande Coronapandemi och för att förhindra smittspridning följer vi dessa riktlinjer i den sportsliga verksamheten:

   

  Arenan är stängd för publik under träningar och matcher. Endast spelare och ledare medverkar vid aktiviteter (träningar och matcher).

   

  1. Spelare och ledare samt övriga uppmanas att följa Riksidrottsförbundets och folkhälsomyndighetens allmänna råd avseende att minska smittspridningen.

  2. Generella rekommendationer att följa:
  - Tvätta händerna noga med tvål och vatten
  - Hosta i armvecket
  - Undvik att röra ansiktet med händerna
  - Använd social distansering om minst 1 m

  3. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

  4. Respektive ledare ombesörjer en genomgång för samtliga spelare kring smittspridning, vikten av hygien, information kring regler, förhållningssätt och rutiner kopplade till Coronapandemin.

  5. Endast spelare och ledare med direkt koppling till laget ska vistas i omklädningsrummet.

   

  6. Inga handskakningar eller ”high fives” med spelare/domare före, under eller efter match.

  7. Dusch/ombyte: Samtliga spelare duschar om möjligt hemma. Om dusch sker används egen handduk. Varje spelare använder sina egna personliga tillbehör såsom hårborste, kam, deodorant, etc.

   

  8. Varje spelare har sin personliga vattenflaska, INGA "allmänna” flaskor

   

  Tänk på:  

  Håll avstånd

  God hälsa

  Hygien

   

  Nedan följer ett utdrag från Svenska ishockeyförbundets riktlinjer för sportslig verksamhet:

   https://www.swehockey.se/forening/nyheterforforeningar/Juni2020/coronapandeminriktlinjerforsportsligverksamhetforbarnochungdomsishockeyn


   

   
  Huvudsponsorer
  Sponsorer