SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Kallelse Årsstämma 2020

Värmdö Hockey kallar härmed alla sina medlemmar hjärtligt välkomna till

årsstämma 2020

Rösträtt har de som betalt medlemsavgift för säsongen 2019/2020 och är yngst 15 år. Röstning

kan ej utföras genom ombud. För de som ej har rösträtt gäller yttrande- och förslagsrätt. Beslut

av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns

med i kallelsen till mötet.

Datum: Onsdag 17 juni 2020

Tid: 18.30

Plats: Läktaren Ekhallen 


Föredragningslista

1 § Årsmötets öppnande av föreningens ordförande.

2 § Fastställande av röstlängd för mötet.

3 § Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4 § Val av protokolljusterare och rösträknare.

5 § Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.

6 § Fastställande av föredragningslista.

7 § Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret med redogörelse för

verksamheten samt resultat- och balansräkning jämte förslag i anledning av uppkommen vinst

eller förlust.

8 § Revisorernas berättelse över granskning av styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhetsåret.

9 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10 § Fastställande av medlemsavgifter.

11 § Redogörelse för verksamhetsplan och budget för det pågående verksamhetsåret.

12 § Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13 § Val av:

a. Föreningens ordförande för en tid av ett år.

b. Beslut om antal övriga ledamöter samt val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid

av två år.

c. Val av revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till

sammankallande.

14 § Övriga frågor.

15 § Mötets avslutning.
Information om Extra föreningsmöte

Värmdö Hockey kallar härmed alla sina medlemmar till extra föreningsmöte med omröstning.
 


Rösträtt har de som betalt medlemsavgift för säsongen 2019/2020 och fyller lägst 15 år. Röstning kan ej utföras genom ombud. För de som ej har rösträtt gäller yttrande- och förslagsrätt. 

 

Handlingar kommer att finnas på föreningens hemsida senast en vecka före mötet och kommer även att mejlas till medlemmar senast en vecka före mötet.

Anledningen till det extra föreningsmötet med omröstning är att ordförande har lämnat styrelsen innan mandatperioden är slut. 


Datum: Lördagen den 11 januari, 2020
Tid: Kl 13:00
Plats:  Gustavsberg, vi återkommer om exakt plats.

Föredragningslista
1 § Årsmötets öppnande av föreningens ordförande.
2 § Fastställande av röstlängd för mötet.
3 § Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4 § Val av protokolljusterare och rösträknare.
5 § Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
6 § Fastställande av föredragningslista.
7 § Val av föreningens ordförande fram till ordinarie årsmöte 2020.
8 § Övriga frågor.
9 § Mötets avslutning.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2018-2019
Verksamhetsberättelse 18-19, verksamhetsplan 19-20 och budget 19-20.
Finns under fliken dokument.

Ny möteslokal för årsmötet
Ny möteslokal för årsmötet!

Vi kommer att vara i Gurrabergs lokaler som ligger ovanpå Coop i Gustavsbergs Centrum med ingång från parkeringen. Adress: Skärgårdsvägen 5, 134 30 Gustavsberg.

Samma dag och tid gäller:
Datum: Tisdagen den 4 juni, 2019
Tid: Kl 19.00

Ändring av lokal är pga ombyggnad och renovering av tidigare bokad lokal.
Styrelsens förslag till avgifter 2019-2020 

§ 10 a

 

Medlemsavgift:                                                                                                                       250:-

 

§ 10 b

 

Spelaravgifter:

Medlemsavgiften ingår i spelaravgiften.


Hockeyskolan (U6)                                                                                                              1250:-

Hockeyskolan (Flick)                                                                                                           1250:-

Hockeyskolan (U7)                                                                                                              2150:-

Flickor C (fd Flickor B)                                                                                                        3200:-

Flickor A                                                                                                                                5300:-

Lånespelare                                                                                                                            500:-

Team 12 (U8)                                                                                                                       3000:-

Team 11 (U9)                                                                                                                       4600:-

Team 10 (U10)                                                                                                                     4900:-

Team 09 (U11)                                                                                                                     5300:-

Team 08 (U12)                                                                                                                     5600:-

Team 07 (U13)                                                                                                                     6300:-

Team 06 (U14)                                                                                                                     7200:-

Team 05 (U15)                                                                                                                     7600:- 

Team 04 (U16)                                                                                                                     8300:-

J-18                                                                                                                                      10900:-

J-20                                                                                                                                      10900:-

Vets                                                                                                                                        3100:-

Damer                                                                                                                                    3100:-

A-lag                                                                                                                                          950:-


Målvakter från U12- J20 samt Flickor C (fd Flickor B) och Flickor A som är uttalat fasta målvakter i sitt lag (ska vara målvakt minst 85 % av alla träningar och matcher som hen är kallad till), stäms av med lagets huvudtränare, får en reduktion på 50 % av spelaravgiften mot att man har egen målvaktsutrustning. Reduceringen gäller max 4 stycken målvakter per lag. Föreningen kommer inte att erbjuda låneutrustning till de lag som har 4 stycken målvakter med reducering.Spelare i Vets och Damer som också är ledare i något av föreningens barn- och ungdomslag betalar halv spelaravgift.

§ 10 c

Cupavgifter:     1-dagars 16.000 kr

                            2-dagars 22.000 kr

Kallelse
Värmdö Hockey kallar härmed alla sina medlemmar välkomna till årsstämman.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 maj 2019 (styrelsen@varmdohockey.se). 

Medlem som under mötesåret  betalat medlemsavgift samt under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmötet. Röstning kan ej utföras genom ombud. För de som ej har rösträtt gäller yttrande- och förslagsrätt. Beslut av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


Datum: Tisdagen den 4 juni, 2019
Tid: Kl 19.00
OBS ändrad möteslokal Plats: Gurraberg, Skärgårdsvägen 5, 134 30 Gustavsberg. Gurraberg har sina lokaler ovanpå Coop i Gustavsbergs centrum och ingång är från parkeringen, 

Information inför årsstämman kommer att fortlöpande publiceras här på hemsidan.


Föredragningslista

1 § Årsmötets öppnande av föreningens ordförande.
2 § Fastställande av röstlängd för mötet.
3 § Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4 § Val av protokolljusterare och rösträknare.
5 § Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
6 § Fastställande av föredragningslista.
7 § Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret med redogörelse för verksamheten samt resultat- och balansräkning jämte förslag i anledning av uppkommen vinst eller förlust.
8 § Revisorernas berättelse över granskning av styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10 § Fastställande av avgifter

a. medlemsavgift

b. spelaravgifter

c. cupavgifter.

11 § Redogörelse för verksamhetsplan och budget för det pågående verksamhetsåret.
12 § Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13 § Val.
a. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
b. Beslut om antal övriga ledamöter samt val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c. Val av revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
14 § Övriga frågor.
15 § Mötets avslutning.


Med vänlig hälsning 

Styrelsen Värmdö Hockey


                                                                                                                                                  


Motioner
Vill du komma med förslag på förbättringar/förändringar i Värmdö Hockey? 

Var med och gör Värmdö Hockey till en ännu bättre förening, skicka in motion (förslag) inför årsstämman!

Motioner inför årsstämman 2018
Inför årsstämman 2018 skall motioner vara inskickade till: styrelsen@varmdohockey.se senast den 10 maj

Motion 1 Arsmote 2018 .pdf »
Valberedningen
Valberedningen består av:

William Maruschak (sammankallande)
Jesper Näsström 

Vill du vara med att påverka eller har du förslag på andra som du tycker skulle tillföra mycket till föreningen?
Kontakta valberedningen på valberedning@varmdohockey.se.

Valberedningens förslag till styrelsen inför årsstämman 2019 är: 

13 a

Chris Härenstam, Ordförande, nyval på (1 år).

13 b

Beslut om antal ledamöter förslag åtta, fyra att väljas på två år, två att väljas på ett år

Tim Baal, nyval

Yvette Forsmark, nyval

Therese Herry, omval

Joachim Stålmark, nyval

Mikael Tellqvist, nyval

Patrycja Wincent, nyval

Styrelseledamöter som har ett år kvar

Cecilia Edling- Östman

Mats Holmsten

13 c

Revisor (1 år)

Revisor Axel Nélen, omval (1 år).

Avgående ledamöter:

Torsten Hjelm Ordförande

Anne-Charlotte Wellgren, Sekreterare 

Tina Plog, Kassör

Patrick Gradin, Flick- och damansvarig (1 år kvar)


 
Huvudsponsorer
Sponsorer